Ngành sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm dệt may các loại; xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh nguyên phụ liệu hàng may mặc, đầu tư kinh doanh bất động sản.

 

Sản phẩm chính: Các sản phẩm may mặc.

 

Thị trường chính: Xuất khẩu tới Mỹ, EU, Nhật Bản.