Năng lực sản xuất:
1. Năng suất /năm : 7.500.000 sản phẩm
2. Tổng số chuyền may : 34 chuyền
3. Các sản phẩm chính và năng suất theo loại sản phẩm /tháng : 

- Bộ veston nữ: 45,000 bộ/ tháng
- Jacket: 150,000 sp/ tháng
- Quần: 350,000 sp/ tháng 
- Sơ mi: 300.000 sp/ tháng
- Hàng ép sim: 30,000 sp/ tháng 
- Áo T-shirt, polo shirt: 150,000 sp/ tháng

Loại hình kinh doanh: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Nội địa

 

 KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI