Nhựa Bình Minh lãi 377 tỷ, đạt 96% kế hoạch năm

12/02/2015

BizLIVE - Do chi phí bán hàng tăng mạnh trong 2014 nên kết thúc năm, lợi nhuận sau thuế của BMP chỉ tăng 1% so với năm trước đó.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP), doanh thu thuần quý IV đạt 654,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2013.

Lợi nhuận gộp đạt 182,9 tỷ đồng, tăng 12%.

Trong quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của BMP tăng mạnh, lên 11,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 4,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản chi phí đều tăng nhanh. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt tăng 73% và 128%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 106,5 tỷ đồng, tăng 22% so với quý IV/2013.

Doanh thu thuần cả năm đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 15% so với kết quả năm 2013. Lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 1%, ở mức 377 tỷ đồng.
So với mục tiêu năm 2014 là 2.200 tỷ đồng doanh thu và 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, BMP đã hoàn thành 96% kế hoạch năm.

NGUYÊN MINH

Tin liên quan Nhựa Bình Minh lãi 274 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch sau 9 tháng [Infographic] Bình Minh, Tiền Phong và thế trận ngành nhựa
Cùng dòng sự kiện Công ty mẹ Nhà Thủ Đức: Lãi 27 tỷ, gấp 4 lần lợi nhuận 2013 Nhựa Bình Minh lãi 377 tỷ, đạt 96% kế hoạch năm Nhà Từ Liêm đặt kế hoạch doanh thu 350 tỷ trong 2015 PV Trans lãi ròng 397 tỷ, gấp 3 lần kế hoạch năm PVS lãi ròng hơn 1.700 tỷ đồng trong 2014