MICROSOFT CHO NÂNG CẤP MIỄN PHÍ WINDOWS 8.1

21/09/2013

Theo Microsoft, việc ra mắt Windows 8.1 đã đánh dấu một xu hướng thiết bị mới, tiên tiến dành cho người dùng và doanh nghiệp từ sự tiện ích, linh hoạt cho máy tính xách tay; cho đến các kỳ vọng về gia tăng năng suất cho máy tính bảng, máy tính 2 hay tất cả trong một. Đa số các thiết bị mới này sẽ là dòng cảm ứng và sẽ đưa ra những cải tiến về khả năng xử lý, tuổi thọ pin và thiết kế, với hàng loạt mức giá phù hợp. Phiên bản mới Windows 8.1 nổi bật với hàng loạt cải tiến về khả năng tăng tùy biến và chức năng. Trong đó, nổi bật nhất là sự trở lại của nút Start, tính năng tìm kiếm bổ sung và giao diện kho ứng dụng Windows Store mới đẹp hơn.

Theo Microsoft, việc ra mắt Windows 8.1 đã đánh dấu một xu hướng thiết bị mới, tiên tiến dành cho người dùng và doanh nghiệp từ sự tiện ích, linh hoạt cho máy tính xách tay; cho đến các kỳ vọng về gia tăng năng suất cho máy tính bảng, máy tính 2 hay tất cả trong một. Đa số các thiết bị mới này sẽ là dòng cảm ứng và sẽ đưa ra những cải tiến về khả năng xử lý, tuổi thọ pin và thiết kế, với hàng loạt mức giá phù hợp. Phiên bản mới Windows 8.1 nổi bật với hàng loạt cải tiến về khả năng tăng tùy biến và chức năng. Trong đó, nổi bật nhất là sự trở lại của nút Start, tính năng tìm kiếm bổ sung và giao diện kho ứng dụng Windows Store mới đẹp hơn.Theo Microsoft, việc ra mắt Windows 8.1 đã đánh dấu một xu hướng thiết bị mới, tiên tiến dành cho người dùng và doanh nghiệp từ sự tiện ích, linh hoạt cho máy tính xách tay; cho đến các kỳ vọng về gia tăng năng suất cho máy tính bảng, máy tính 2 hay tất cả trong một. Đa số các thiết bị mới này sẽ là dòng cảm ứng và sẽ đưa ra những cải tiến về khả năng xử lý, tuổi thọ pin và thiết kế, với hàng loạt mức giá phù hợp. Phiên bản mới Windows 8.1 nổi bật với hàng loạt cải tiến về khả năng tăng tùy biến và chức năng. Trong đó, nổi bật nhất là sự trở lại của nút Start, tính năng tìm kiếm bổ sung và giao diện kho ứng dụng Windows Store mới đẹp hơn.